Skip to content

niečo o mne

Dizajnér Kamil Diňa sa narodil 07. marca 1979 v Levoči. Základné výtvarné a dizajnérske skúsenosti nadobudol na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi v odbore konštrukcia a tvorba nábytku. Svoju maturitnú prácu obhajoval u Akad. arch. Jána Kopnického, ktorý tam dodnes pôsobí ako pedagóg. V roku 1998 začal študovať na Technickej univerzite, Drevárskej fakulte vo Zvolene odbor Dizajn interiéru a poradenstvo pod vedením prof. Ing. arch. Jozefa Chrobáka. Pedagogické minimum ukončil v roku 2014 na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom. Žije a pracuje ako živnostník v Košiciach. Svoje dizajnérske zručnosti predviedol v kúpeľňovom štúdiu Elkem či v predajni s luxusným nábytkom InterForma. Dizajnu sa venoval aj ako vedúci predajne v nadnárodnej spoločnosti NowyStyl špecializujúcej sa na výrobu a predaj administratívneho nábytku a stoličiek.