Skip to content

cenník služieb

Cenník realitných služieb

            Realitná kancelária Reality interiéri abramo, prevádzkovaná : Bc. Kamil Diňa – ABRAMO, so sídlom Pri prameni 17, 054 01 Levoča, IČO : 47 313 978, DIČ : 107 269 80 99, Prevádzka : Reality interiéri abramo, Hlavná 68, 040 01 Košice.

            Provízia je odmena realitnej kancelárie za služby, ktoré realitná kancelária poskytuje.  Provízia je konečná a nenavyšuje sa o ďalšie poplatky. Realitná kancelária Reality interiéri abramo má vždy v cene inzerovaných nehnuteľností zahrnutú províziu dohodnutú s klientom. Províziu realitnej kancelárie hradí výlučne záujemca o sprostredkovanie, to znamená, že províziu účtujeme len kupujúcemu, alebo len predávajúcemu. Provízia sa platí až po uzatvorení obchodu. Je uvedená výlučne v sprostredkovateľskej zmluve, ktorá špecifikuje aj obsah služby. Cena služby je realitnou kanceláriou vopred oznámená klientovi pred podpisom sprostredkovateľskej zmluvy, spolu s poučením podľa zákona č. 102/2014 Z.z. v znení noviel. Realitná kancelária je povinná poučiť klienta o reklamačnom poriadku realitnej kancelárie, či alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PREDAJA/PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI :

Sprostredkovanie predaja bytu/                                                     2.000,- €

Sprostredkovanie predaja pozemku, záhrady, chaty a pod./    3-5%  minimálne  1.000,- €

Sprostredkovanie predaja rodinného domu s pozemkom/       3-5 %

Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti/        jednomesačné nájomné

Iné doplnkové služby k sprostredkovaniu predaja/prenájmu nehnuteľností/    podľa dohody

 

            V individuálnych prípadoch môže byť provízia realitnej kancelárie stanovená dohodou na základe lokality ponúkanej nehnuteľnosti, náročnosti  konkrétneho obchodného prípadu a poskytnutého realitného servisu.

            V cene provízie je zahrnuté : nábor nehnuteľnosti, fotografie, príp. video nehnuteľnosti, obhliadky nehnuteľnosti, inzercia na realitných portáloch, dohodnutie podmienok predaja, hypotekárne poradenstvo, vypracovanie rezervačnej zmluvy, vypracovanie autorizovanej kúpnej zmluvy advokátom, vypracovanie nájomnej zmluvy, poplatky za štandardný prevod vlastníckych práv v katastri nehnuteľností, sprostredkovanie vypracovania znaleckého posudku, zabezpečenie zmluvnej dokumentácie, poradenská činnosť v realitnej oblasti, odovzdanie nehnuteľnosti, asistencia pri prepise energií.

Ak sa realitná kancelária s klientom písomne nedohodnú inak, platí tento cenník realitných služieb realitnej kancelárie Reality interiéri abramo. Výška sprostredkovateľskej odmeny a náhrada nákladov za realitné služby sa stanovuje výlučne dohodou medzi realitnou kanceláriou a klientom. Dohoda medzi realitnou kanceláriou a klientom má prednosť pred ustanoveniami tohto cenníka realitných služieb.

 

 Cenník interiérových služieb

vizualizácia                                                                              od 100 € / miestnosť

( pri verejných interiéroch je cena závislá od veľkosti a rozsahu prác )

poradenstvo                                                                                      20,- € /hod

Každá premena interiéru je špecifická a cena návrhu závisí od náročnosti premeny.